Služba čištění a plnění klimatizací pro automobily starších i nový značek automobilů.

Vozy starší, ale i zcela nové, včetně hybridních automobilů i  s chladivem R134 + R1234YF.

Jak tento servis probíhá?

Plnění klimatizace zabere přibližně 40-65 minut. Vozidlo se připojí na servisní stanici, která nejprve zjistí,  zda-li chladivo ve Vašem automobilu není znečištěné (kontaminované) . Plně automatickým přístrojem odsajeme staré chladivo, čímž systém zbavíme mechanických nečistot a vlhkosti. Následně provedeme důkladnou vakuaci, která slouží k základní kontrole těsnosti a zbavení případných zbytků vlhkosti systému. Na konec naplní systém chladivem a olejem dle výrobcem předepsaných hodnot. Po úspěšném naplnění je proveden test tlaku a kontrola na diagnostickém přístroji.

 Dále provádíme sanitaci – dezinfekci vozidel – jak to funguje ?

1.

AIR2 SAN díky svým senzorům hustoty ozónu, teploty a vlhkosti vzduchu vypočítá a  rychle dosáhne ideálního množství ozónu potřebného k dezinfekci životního prostředí, čímž se zabrání nadbytku plynu, který  by mohl poškodit nábytek a nářadí, čalounění atd.

2.

Během této fáze udržuje AIR2 SAN díky svému mikroprocesoru stabilní množství ozónu  po dobu potřebnou pro řádnou sanitaci prostředí ihned.

Rekonverze ozónu na kyslík na konci postupu

Po dezinfekci prostředí se ozón často nechá rozložit pouhým provzdušňováním. Tento postup, kromě  toho, že vyžaduje dlouhou dobu, vystavuje riziku, že prostor bude používán s koncentracemi ozónu, které jsou stále  příliš vysoké na to, aby se vyloučilo podráždění nebo intoxikace, kromě rizika, že zůstane zapáchající. AIR2 SAN místo toho, jakmile  je sanitace dokončena, provede reverzní cyklus a přemění zbytkový ozón na kyslík, což zaručuje  prostředí, které je okamžitě obyvatelné a bezpečné.

Na konci sanitace, díky fázi, která přeměňuje ozón na kyslík, v  krátkém čase AIR2 SAN redukuje zbytkový ozón na množství, které není pro člověka škodlivé, aby  bylo možné znovu vstoupit do životního prostředí ihned.

Zaváděcí ceny servisu klimatizace od 1499,- Kč (dle objemu chladiva)

Zaváděcí ceny sanitace je 400,- Kč

Objednávejte se na tel. +420 604 320 488